Արտադրության և տնտեսական բաժին

Բաժնի պետ — Արման Աբրահամյան

Հեռ. 

Էլ. փոստ՝ a.abrahamyan@hayantar.am

Բաժնի կանոնադրություն