ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնակատար — Վահե Մացակյան

Հեռ. 010 65 37 16

Էլ. փոստ՝ 

 

 

 

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ — Կարեն Ավետիսյան

Հեռ․ 

Էլ․ փոստ՝ k.avetisyan@hayantar.am

 

 

 

 

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ

Հեռ․

Էլ․ փոստ՝

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խորհրդականներ.

      • Դավիթ Երիցյան

Հեռ. 010 65 32 55

Էլ․ փոստ` d.eritsyan@hayantar.am

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խորհրդական

Հեռ. 

Էլ․ փոստ`

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի օգնական.

      • Աննա Թորոսյան

Հեռ. 010 65 37 16

Էլ․ փոստ՝ a.torosyan@hayantar.am


ԲԱԺԻՆՆԵՐ

Հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Ֆինանսատնտեսագիտական և վերլուծության բաժին

Անտառների և անտառային հողերի օգտագործման բաժին

Անտառների կադաստրի վարման բաժին

Անտառների պահպանության բաժին

Անտառվերականգնման, անտառապատման և պաշտպանության բաժին

Արտադրության և կոմերցիայի բաժին

Հաշվապահական հաշվառման բաժին

Կադրերի բաժին

Իրավաբանական բաժին

Ընդհանուր և տնտեսական բաժին