Կոմիտե

Անտառային կոմիտեի «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-Ի 2019 թվականի (փետրվարի 1-ի դրությամբ) խնամքի և սանիտարական հատումների ծրագիրը՝ ըստ «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի