Կոմիտե

ԲՆ Անտառային կոմիտեի «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի խնամքի և սանիտարական հատումների ծրագիրը՝ ըստ «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի (համաձայն Անտառային կոմիտեի նախագահի 15․01․2019 թվականի N 03-Ա հրամանի)

 

ՇՄՆ Անտառային կոմիտեի 2019 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն