Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուներ

Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուի և վերջինիս փոխարինող անձի
տվյալները՝
1. Գասպար Սամվելի Թադևոսյան — իրավաբանական վարչության պետի տեղակալի
պաշտոնակատար, հեռ. 010/65-47-28 , էլ. փոստ`
g.tadevosyan@forestcommittee.am
2. Մարիամ Գևորգի Սաֆարյան — անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության
հարցերով կազմակերպիչ, հեռ. 010/30-45-09, էլ. փոստ`
mariam.safaryan@forestcommittee.am
Հրաման