ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնակատար  – Սևակ Մարկոսյան

Հեռ. 010 65 37 16

Էլ. փոստ՝ sevak.markosyan@forestcommittee.am

 

 

 

 

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ -Գարեգին Միրզոյան 
 

 

 
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ -Սիմոն Պետրոսյան 

 

 

  Հեռ․ 010 65 37 17

  Էլ․ փոստ՝ s.petrosyan@hayantar.am

 

 

 

 

 

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ —  – Վահրամ Սեդրակյան

 

Հեռ. 

Էլ. փոստ՝  v.sedrakyan@hayantar.am

 

 

 

 

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խորհրդական

    Արմեն Դանիելյան

    Հեռ.

    Էլ․ փոստ`

 

 

 

 

 

 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խորհրդական

 Վիգեն Չիլինգարյան

  Հեռ. 

  Էլ․ փոստ` 

 

 

 

 

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի օգնական.

      • Աննա Թորոսյան

Հեռ. 010 65 37 16

Էլ․ փոստ՝ a.torosyan@hayantar.am

 

 

 

 

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի օգնական.

Հեռ. 010 65 09 27

                               Էլ․ փոստ՝ 

                   


ԲԱԺԻՆՆԵՐ

Հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Ֆինանսատնտեսագիտական և վերլուծության բաժին

Անտառների և անտառային հողերի օգտագործման բաժին

Անտառների կադաստրի վարման բաժին

Անտառների պահպանության բաժին

Անտառվերականգնման, անտառապատման և պաշտպանության բաժին

Արտադրության և տնտեսական բաժին

Հաշվապահական հաշվառման բաժին

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Իրավաբանական բաժին

Ընդհանուր բաժին

Գործունեության վերլուծության և զարգացման ծրագրերի բաժին

 

ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ-Ի «ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ

«Արագածոտնի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Արծվաբերդի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Գյումրիի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Վանաձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Իջևանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Կապանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Հրազդանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Ճամբարակի անտառտնտեսություն»  մասնաճյուղ

«Նոյեմբերյանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Ջիլիզայի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Սևքարի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Սիսիանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Սյունիքի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Ստեփանավանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Վայոց Ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Տաշիրի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Թումանյանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ