Թափուր պաշտոններ

 

15.03.2023

Հայտարարություն

 Անտառային կոմիտեի պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.9-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

06.03.2023

Հայտարարություն

 Անտառային կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար։
Դիմում
Հայտարարություն ՀԿ
Հայտարարություն
Ինքնակենսագրություն
Տեստի ձևանմուշ
Կանոնադրություն

 

10.02.2023

Հայտարարություն

 Անտառային կոմիտեի պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.9-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

10.02.2023

Հայտարարություն

 Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

10.02.2023

Հայտարարություն

 Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

10.02.2023

Հայտարարություն

 Անտառային կոմիտեի իրավաբանական վարչության ավագ իրավաբանի (ծածկագիրը` 15-1-26.2-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

30.01.2023

Հայտարարություն

Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման  վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի      (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

30.01.2023

Հայտարարություն

 Անտառային կոմիտեի գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.5-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

03.01.2023

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի իրավաբանական վարչության ավագ իրավաբանի (ծածկագիրը` 15-1-26.2-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

03.01.2023

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

03.01.2023

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

03.01.2023

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.9-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

26.12.2022

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.5-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

26.12.2022

Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

28.11.2022

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

28.11.2022

 Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

28.11.2022

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

28.11.2022

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

 Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.9-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

   Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի իրավաբանական վարչության ավագ իրավաբանի (ծածկագիրը` 15-1-26.2-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

  Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.5-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

   

      Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ավագ հաշվապահի (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

  Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման  վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի տեղակալի     (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման վարչության պետի (ծածկագիրը` 15-1-25.2-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

  Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման  վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի      (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.9-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

  Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ավագ հաշվապահի (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

  Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.5-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

   Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի իրավաբանական վարչության ավագ իրավաբանի (ծածկագիրը` 15-1-26.2-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

 Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի իրավաբանական վարչության գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 15-1-26.2-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.6-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ավագ հաշվապահի (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

          Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ավագ հաշվապահի (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

       Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի տեղակալի (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

     Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի տեղակալի (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

     Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիրը` 15-1-26.2-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.2-Մ2-2)քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման վարչության պետի (ծածկագիրը` 15-1-25.2-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

    Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

    Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի տնտեսական բաժնի պետի (ծածկագիրը` 15-1-26.7-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

     Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

  Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.5-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

     Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի իրավաբանական վարչության ավագ իրավաբանի (ծածկագիրը` 15-1-26.2-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

       Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.2-Մ4-1)քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

     Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

    Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի իրավաբանական վարչության գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիրը` 15-1-26.2-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

    Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.9-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի (ծածկագիրը` 15-1-26.3-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 15-1-26.3-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի (ծածկագիրը` 15-1-26.3-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության պետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիրը` 15-1-26.9-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության գլխավոր տնտեսագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ավագ հաշվապահի (ծածկագիրը` 15-1-26.1-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի ընդհանուր բաժնի ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիրը` 15-1-26.8-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

      Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.8-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

       Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի ընդհանուր բաժնի պետի (ծածկագիրը` ` 15-1-26.8-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի գլխավոր քարտուղար տեղակալի (ծածկագիրը` 15-1-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

        Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի ընդհանուր բաժնի պետի (ծածկագիրը` ` 15-1-26.8-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

          Հայտարարություն Անտառային կոմիտեի գլխավոր քարտուղար տեղակալի (ծածկագիրը` 15-1-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

          Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.8-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

          Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի իրավաբանական վարչության պետի (ծածկագիրը` 15-1-26.2-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

    Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչությանգլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.9Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 

 

      Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչության պետի (ծածկագիրը` 15-1-26.9-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

07.07.2022 թ.

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-26.9-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

07.07.2022 թ.

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման վարչության պետի (ծածկագիրը` 15-1-25.2-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

07.07.2022 թ.

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման վարչության գլխավոր մասնագետի

  (ծածկագիրը` 15-1-25.2-Մ2-1)

քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

07.07.2022 թ.

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի գնումների բաժնի պետի

 (ծածկագիրը` 15-1-26.5-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

07.07.2022 թ.

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի արտաքին կապերի բաժնի պետի (ծածկագիրը` 15-1-26.6-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

07.07.2022 թ.

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ

 

07.07.2022 թ.

Հայտարարություն՝ Անտառային կոմիտեի անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 15-1-25.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

 Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Տեստի ձևանմուշ