Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ

Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտեի հետևյալ թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին հայտարարություն

բեռնեք օրինակելի դիմումի ձևը

2022թ․ փետրվարի 01

Տեղեկատվություն

Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտեի հետևյալ թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին հայտարարություն

բեռնեք օրինակելի դիմումի ձևը

Տեղեկատվություն

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության անտառային կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնները ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին հայտարարություն

2018թ․ նոյեմբերի 14

բեռնեք օրինակելի դիմումի ձևը

Տեղեկատվություն․

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության անտառային կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնները ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին հայտարարություն

2018թ․ նոյեմբերի 20

բեռնեք օրինակելի դիմումի ձևը

Տեղեկատվություն․

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության անտառային կոմիտեի թափուր պաշտոնները ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին հայտարարություն

2019թ․ հունվարի 18

բեռնեք օրինակելի դիմումի ձևը

Տեղեկատվություն․

Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության անտառային կոմիտեի թափուր պաշտոնները ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին հայտարարություն

2019թ․ հունվարի 21

բեռնեք օրինակելի դիմումի ձևը

Տեղեկատվություն․

Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության անտառային կոմիտեի՝ գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին հայտարարություն

2019թ․ փետրվար 06

բեռնեք օրինակելի դիմումի ձևը

Տեղեկատվություն․