«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ «Դսեղի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ «Դսեղի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 • բարձրագույն կրթություն
 • ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա կամ առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ
 • իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն (այդ թվում՝ ՀՀ Սահմանադրություն, անտառային ոլորտի ՀՀ օրենսդրության և այլ իրավական ակտեր)
 • անտառային տնտեսության զարգացման ծրագրեր մշակելու կարողություն

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար լրացուցիչ պայմաններն են՝

 • տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ իմացություն
 • ենթակաների հետ վարվելու անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների իմացություն
 • առնվազն մեկ օտար իմացություն /կդիտարկվի որպես առավելություն/
 • անտառային կամ բնապահպանական միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքային փորձ /կդիտարկվի որպես առավելություն/

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները «Հայանտառ» ՊՈԱԿ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում
 • Դսեղի անտառային տնտեսության զարգացման հայեցակարգ
 • երկու լուսանկար՝ 3ˣ4 սմ չափսի
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը
 • աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք՝ համապատասխան մարմնից) պատճենը` բնօրինակի հետ
 • ինքնակենսագրություն
 • արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք
 • անձնագրի պատճենը

Մրցույթը կկայանա 20․08․2019թ․՝ ժամը 11։00-ին, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի շենքում (ք․ Երևան, Արմենակյան 129)։

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին ներկայանում է անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորա- կոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 10:00-13:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 15.08.2019թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի անձնակազմի կառավարման բաժին:
ք. Երևան, Արմենակյան 129 շենք, 3-րդ հարկ հեռ. (010) 65-09-66, (095 ) 65 09 68:

print

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով

19 + fifteen =