«Դսեղի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար հայտարարվել է նոր մրցույթ

ՇՄՆ Անտառային կոմիտեի «Հայանտնառ» ՊՈԱԿ-ի «Դսեղի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթին հայտ ներկայացրած 6 թեկնածուները չեն համապատասխանել սահմանված չափանիշներին, ուստի մրցույթը համարվել է չկայացած և հայտարարվել է նոր մրցույթ։ Մրցույթի նոր հայտարարությունը ներկայացնում ենք ստորև․

 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի  «Դսեղի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է․
 •  բարձրագույն կրթություն
 • ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա կամ առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ
 •  իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն (այդ թվում` ՀՀ Սահմանադրություն, անտառային ոլորտի ՀՀ օրենսդրություն և այլ իրավական ակտեր)
 •  անտառային տնտեսության  զարգացման ծրագրեր  մշակելու կարողություն
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար լրացուցիչ պայմաններն են․
 • տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն
 • աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ հմտություն
 • ենթակաների հետ վարվելու անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների իմացություն
 • առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (կդիտարկվի որպես առավելություն)
 • անտառային կամ բնապահպանական միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքային փորձ (կդիտարկվի որպես առավելություն)
Մրցույթը  կկայանա 18.09.2019թ.՝ Ժամը  11:00-ին, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի շենքում (ք. Երևան, Արմենակյան 129):
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները «Հայանտառ» ՊՈԱԿ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.
 •  դիմում
 • Դսեղի անտառային տնտեսության զարգացման հայեցակարգ
 •  երկու լուսանկար` 3×4 սմ չափսի
 •  բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը
 •  աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենը` բնօրինակի հետ
 • ինքնակենսագրություն
 • կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (լրացված)
 •  արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք
 •  անձնագրի, սոցիալական քարտի պատճենները
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին ներկայանում է անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
    Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից մինչև 17:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է`  12.09.2019թ.:
Մրցույթին  մասնակցել  ցանկացող  ՀՀ  քաղաքացիները  լրացուցիչ տեղեկություններ  ստանալու  համար կարող են դիմել  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի անձնակազմի կառավարման բաժին  (ք. Երևան,  Արմենակյան 129, 3-րդ հարկ, հեռ. (010) 65-09-66095 65 09 68):
print

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով

3 × 4 =