«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի «Կապանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղում անտառային տարածք է վարձակալության տրվում

Անտառօգտագործման տեսակը, ժամկետը, վայրը.

ՇՄՆ Անտառային կոմիտեի «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի «Կապանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի Կապանի անտառպետության տարածքում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նշանակության հողերից հանգստի և զբոսաշրջության կազմակերպման նպատակով 0,63102 հա անտառային հողը (կադաստրային ծածկագիր՝ 09-001-0736-0004) մինչև 60 տարի ժամկետով հանգստի կազմակերպման նպատակով վարձակալության իրավունքով տրամադրելու համար: Անտառային հողի նկատմամբ սահմանափակումներ (ներառյալ՝ սերվիտուտներ) առկա չեն:

 Մրցույթի կազմակերպչի անվանումը, մրցույթի կազմակերպման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, վայրը (հասցեն).

Մրցույթը կազմակերպում է շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտեն 2020-ի հունիսի 22-ին 11:00-ին: Մրցույթի անցկացման վայրն է ք. Երևան, Արմենակյան 129, 3-րդ հարկ, Անտառային կոմիտե (հեռ.՝ հանձնաժողովի քարտուղար 077 78 05 78, 099 56 52 76 Գ. Պետրոսյան):

Մրցույթին մասնակցության հայտերի ընդունման ժամկետը (ժամերն ըստ օրերի).

Մրցույթի մասնակցության հայտերն ընդունվում են 2020 թվականի մայիսի 21-ից մինչև 2020 թվականի հունիսի 5-ը (աշխատանքային օրերին ժամը 1000-ից 1600):

Վարձավճարի չափը.

Վարձավճարի չափը տարեկան կազմում է 163560 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):

Մրցույթին մասնակցության նախավճարի չափը.

Մրցույթին մասնակցության նախավճարի չափը կազմում է 8178 ՀՀ դրամ:

Մրցույթին մասնակցության նախավճարի դրամային հաշվեհամարը.

Մրցույթին մասնակցության նախավճարի դրամային հաշվեհամարն է ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչության Երևանի N 1 ՏԲԳ հաշվեհամարը, 900018002270:

Մասնակիցների կողմից անտառի տարածքին ծանոթանալու օրերը և ժամերը.

Մրցույթի մասնակիցները կարող են տարածքին ծանոթանալ 2020 թվականի հունիսի 08-ին ժամը 1200-ին:

Մրցույթին մասնակցության հայտին կից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը.

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի «Պետական անտառները եվ անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանելու մասին» թիվ 806-Ն որոշման՝ մրցույթին մասնակցության հայտին կից ներկայացվում են`

  • Մրցույթի մասնակցության հայտ (ձև 2-ը կցվում է).
  • հայտը (ծրարը) ներկայացնելու ժամկետ է համարվում հանձնաժողովի կողմից այն ստանալու օրը և ժամը, որի մասին գրառում է կատարվում հայտի (ծրարի) վրա.
  • անտառօգտագործման ծրագիր.
  • նախավճարի մուծումը հաստատող փաստաթղթի պատճենը.
  • իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի համար՝   համապատասխանաբար պետական գրանցման կամ պետական հաշվառման համարը.
  • ֆիզիկական անձանց համար՝ անձնագրի պատճենը (օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում՝ կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ).
  • հայտատուի կողմից տրված լիազորագիրը, եթե մրցույթին ներկայանում է նրա լիազորած անձը:

 

Մրցույթի պայմանները, մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.

Հանձնաժողովի անդամները մրցույթին մասնակցող հայտատուների կողմից ներկայացված անտառօգտագործման ծրագիրը գնահատում են համաձայն ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի թիվ 806-Ն որոշման 1-10 բալանոց միավորների համակարգով:

Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, որի ներկայացրած հայտի գնահատված միավորների հանրագումարն առավելագույնն է մնացած մասնակիցների միավորների հանրագումարից, բայց ոչ պակաս հանձնաժողովի անդամների կողմից գնահատվելիք առավելագույն միավորների հանրագումարի կեսից:

Հավասար միավորների դեպքում հաղթողը որոշվում է վիճակահանությամբ:

Մրցույթի հայտերը ներկայացնելու վայրը.

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են քաղաք Երևան, Արմենակյան 129, Անտառային կոմիտե:

Հայտերի բացման և դրանց ամփոփման նիստերի կայացման օրը և ժամը.

Հայտերը բացվելու և ամփոփվելու են 2020 թվականի հունիսի 22-ին ժամը 1100-ին:

 

Ներբեռնել հայտի ձևանմուշը այստեղ։

print

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով

4 + ten =