Կոմիտեի կառուցվածք

ՇՄՆ Անտառային կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ, կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարող — Արթուր Պետրոսյան

Հեռ․ 010 65 17 38

Էլ․ փոստ՝ a.petrosyan@forestcommittee.am

 

 

 

 

ՇՄՆ Անտառային կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնակատար — Արուսյակ Սիրադեղյան

Հեռ․ 010 65 02 70

Էլ․ փոստ՝ a.siradeghyan@forestcommittee.am

 

 

 

 

ՇՄՆ Անտառային կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնակատար

Հեռ․

Էլ․ փոստ՝

 

 

 

 

 

 

ՇՄՆ Անտառային կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար              — Էդուարդ Սեինյան

Հեռ․ 010 65 09 35

Էլ․ փոստ՝ e.seinyan@forestcommittee.am

 

 

 

ՇՄՆ Անտառային կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար — Կարինե Գրիգորյան

Հեռ․ 010 65 32 62

Էլ․ փոստ՝ k.grigoryan@forestcommittee.am

 

Անտառային կոմիտեի նախագահի օգնականներ.

    • Լուսինե Հակոբյան

Հեռ. 010 65 02 12

Էլ. փոստ` l.hakobyan@forestcommittee.am

  •        Գագիկ Մխիթարյան

              Հեռ. 010 65 32 55

               Էլ. փոստ` g.mkhitaryan@forestcommittee.am

 

Հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչություն

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Իրավաբանական վարչություն

 

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

Անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման բաժին

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Գնումների բաժին

Արտաքին կապերի բաժին

Ընդհանուր բաժին

Տնտեսական բաժին