ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնակատար – Պավել Ցուգունյան

Հեռ. 010 65 37 16

Էլ. փոստ՝ p.tsugunyan@hayantar.am

 

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ — Կարեն Ավետիսյան

Հեռ․ 

Էլ․ փոստ՝ k.avetisyan@hayantar.am

 

 

 

 

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ — Սիմոն Պետրոյան

  Հեռ․ 010 65 37 17

  Էլ․ փոստ՝ s.petrosyan@hayantar.am

 

 

 

 

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խորհրդական  — Պավել Օրդյան

Հեռ. 010 65 37 16

Էլ․ փոստ` p.ordyan@hayantar.am

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խորհրդական — 

Հեռ. 

Էլ․ փոստ` 

 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի օգնական.

      • Աննա Թորոսյան

Հեռ. 010 65 37 16

Էլ․ փոստ՝ a.torosyan@hayantar.am

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի օգնական.

      • Վահրամ Սեդրակյան

Հեռ. 010 65 37 16

                               Էլ․ փոստ՝ v.sedrakyan@hayantar.am

                   


ԲԱԺԻՆՆԵՐ

Հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Ֆինանսատնտեսագիտական և վերլուծության բաժին

Անտառների և անտառային հողերի օգտագործման բաժին

Անտառների կադաստրի վարման բաժին

Անտառների պահպանության բաժին

Անտառվերականգնման, անտառապատման և պաշտպանության բաժին

Արտադրության և տնտեսական բաժին

Հաշվապահական հաշվառման բաժին

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Իրավաբանական բաժին

Ընդհանուր բաժին

 

ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊՈԱԿ-Ի «ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ

«Արագածոտնի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Արծվաբերդի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Գյումրիի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Վանաձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Իջևանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Կապանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Հրազդանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Ճամբարակի անտառտնտեսություն»  մասնաճյուղ

«Նոյեմբերյանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Ջիլիզայի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Սևքարի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Սիսիանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Սյունիքի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Ստեփանավանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Վայոց Ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Տաշիրի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ

«Թումանյանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ