Գնումների հայտարարություններ և հրավերներ

ՇՄՆԱԿ-ԳՀԾՁԲ-21/02 ծածկագրով Անտառային կոմիտեի համար անհրաժեշտ «Ուղղաթիռի վարձակալություն՝ անձնակազմի հետ միասին» ծառայությունների  ձեռքբերում

ՇՄՆԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով Շրջակա միջավայրի նախարարության Անտառային կոմիտեի համար անհրաժեշտ «Անտառկառավարման պլանների կազմման» աշխատանքների ձեռքբերում

ՇՄՆ Անտառային կոմիտեի կարիքների համար՝  «ՇՄՆԱԿ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 19 «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի տարածքներում 2019թ․ պետական բյուջեով նախատեսված անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց մրցույթի հրավեր՝ ՇՄՆԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 ծածկագրով փոփոխված

ՇՄՆ Անտառային կոմիտեի կարիքների համար՝  «ՇՄՆԱԿ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 19 «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի տարածքներում 2019թ․ պետական բյուջեով նախատեսված անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց մրցույթի հրավեր՝ ՇՄՆԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 ծածկագրով

Շուկայի ուսումնասիրություն՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի անտառտնտեսությունների անտառկառավարման պլանների մշակման արժեքը պարզելու նպատակով — ծավալաթղթերի նախահաշիվ

Շուկայի ուսումնասիրություն՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի անտառտնտեսությունների անտառկառավարման պլանների մշակման արժեքը պարզելու նպատակով — ծավալաթղթերի նախահաշիվ (փոփոխված)

Բնապահպանության նախարարության Անտառային կոմիտեի համար «ՄԱԼԲԵՐԻ» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման»  ձեռքբերում 

ԲՆԱԿ-ՄԱԾՁԲ-19/1 ծածկագրով

Բնապահպանության նախարարության Անտառային կոմիտեի համար «Ավտոմեքենայի» ձեռքբերում  ԲՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/3  ծածկագրով

Բնապահպանության նախարարության Անտառային կոմիտեի համար «Վառելանյութի եվ անվադողերի» ձեռքբերում  ԲՆԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6 ծածկագրով

Բնապահպանության նախարարության Անտառային կոմիտեի համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերում  ԲՆԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5 ծածկագրով

Բնապահպանության նախարարության Անտառային կոմիտեի համար «Գրենական պիտույքների» ձեռքբերում ԲՆԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ծածկագրով

Բնապահպանության նախարարության Անտառային կոմիտեի համար անհրաժեշտ կահույքի  ձեռքբերում ԲՆԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3 ծածկագրով

Բնապահպանության նախարարության Անտառային կոմիտեի համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի  ձեռքբերման հրավեր ԲՆԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/1 ծածկագրով

Բնապահպանության նախարարությանանտառային կոմիտեի համար գնման ենթակա հաշվապահական համակարգչայինծրագրային փաթեթ ԱԿ-ԳՀԾՁԲ-18/1 ծածկագրով

Անտառային կոմիտեի համար անհրաժեշտ համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում ԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2 ծածկագրով

Անտառային կոմիտեի համար անհրաժեշտ համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում  ԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով