Գնումների պայմանագիր կնքելու որոշումներ

ԱԿ-ԳՀԾՁԲ-18-1 Հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18-1 Հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18-2 Հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ԱԿ-ԳՀԾՁԲ-18-1 Հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ԲՆԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18-1 Հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ԲՆԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18-3 Հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ԲՆԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18-4 Հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ԲՆԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18-5 Հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ԲՆԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18-6 Հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ԲՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18-3 Հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին